ผลิตภัณฑ์ชุมชน

Community Product&Service

.

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

จำนวนทั้งหมด 47 รายการ
สินค้า

งอบน้ำเชี่ยว

บ้านน้ำเชี่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใน ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด เป็นหมู่บ้านในเส้นทางผ่านไป ขึ้นเรือสู่เกาะช้าง หมู่บ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้ ยังได้เป็นรับเลือกให้เป็น “หมู่บ้าน OVC” (OTOP Village Champion) รางวัลอุตสาหรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อคือ งอบน้ำเชี่ยว เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์อันเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวตราด ที่ได้สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ใส่เพื่อกันแดดกันฝน หรือตบแต่งบ้านเรือน ปัจจุบันมีการพัฒนารูปทรงที่หลากหลายยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการสวมใส่หรือเป็นของที่ระลึก/p>

ตราด
ผลิตภัณฑ์จักสานบ้านตาโอ่ง ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120