กิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านสลักคอก

ตราด
ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก 25/5 บ้านสลักคอก ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170

รายละเอียด

ผืนน้ำทะเลใสสะอาดเหมือนกระจก ไม่มีขยะให้รกตา นักท่องเที่ยวนั่งเรือมาดชมป่าชายเลนอันสมบูรณ์กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา โดยมีสมาชิกชมรมฯ เป็นผู้แจวเรือนำเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ อันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านสลักคอก ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อนักท่องเที่ยวที่มีรสนิยมรักธรรมชาติและความสงบในด้านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ที่มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง ทำกันแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวกลายเป็นตัวทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนที่นี่ พยายามรักษาวิถีชุมชนดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดแม้กระทั่งการสื่อสารของชาวบ้านก็ให้มีการสื่อสารด้วยภาษามือ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีใคร สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ หากมีการสอนให้ชาวบ้านพูดภาษาอังกฤษกันปร๋อก็จะเป็นการขาดเสน่ห์แบบบ้านๆ สำหรับกิจกรรมที่ให้บริการคือ การนั่งเรือเที่ยวชมป่าชายเลนโดยใช้ "เรือมาด" เป็นพาหนะที่นักท่องเที่ยวบาง คนขนานนามว่า "กอนโดล่าแห่งเกาะช้าง*" มีจำนวน 7 ลำ เป็นการท่องเที่ยวแบบครอบครัว และ เรือคายัค จำนวน 10 ลำ สำหรับการท่องเที่ยวแนวผจญภัย ไม่ว่าจะเรือแบบไหนก็เน้นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ราคา (บาท)

กรุณาสอบถามล่วงหน้า

ที่อยู่

ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก 25/5 บ้านสลักคอก ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 087-7489497 ( )