ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

ตราด
บ้านรักกะลา 67/5 ม.5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170

รายละเอียด

เริ่มมาจากแนวคิดของผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ชาวเกาะช้าง ที่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน เหมือนชาวบ้านทั่วไป แต่ด้วยแนวคิดที่อยากจะหาอะไรบ้างอย่างทำเพื่อสร้างเป็นรายได้พิเศษ จึงได้เริ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อหาอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มให้ครอบครัวและชาวบ้านก็ได้เล็งเห็นว่า หมู่บ้านสลักเพชรเหนือนั้น มีสวนมะพร้าวเป็นจำนวนมาก จึงเริ่มคิดหาวิธีแปรรูปมะพร้าวพวกนี้มาเป็นของชำร่วย ของฝาก เพราะมะพร้าวมีประโยชน์ทุกส่วน ใบมะพร้าวชาวบ้านก็เอามาเย็บจากมุงหลังคาบาน ก้านก็เอาไปทำไม้กวาด เนื้อก็นำมาประกอบอาหารและตากแห้งขาย หรือเอามาทำเป็นมะพร้าวแก้ว เปลือกของมะพร้าวชาวบ้านก็เอาไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กะลามะพร้าวก็นำมาเปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ ของฝากที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะช้าง แนวคิดที่ดีบวกการช่วยกันลงมาทำอย่างจริงจังและเป็นขั้นเป็นตอนของชาวบ้าน จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนวิสาหกิจบ้านรักกะลา สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนชาวบ้านบนเกาะช้างมายาวนานกว่า 10 ปี

วัตถุดิบหลัก

กะลามะพร้าว

ส่วนประกอบ

กาว / เชือก

ราคา (บาท)

30 – 1,000 บาท

ที่อยู่

บ้านรักกะลา 67/5 ม.5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 098 – 4890906 (พงศ์ศักดิ์ สวัสดิผล)