กิจกรรมท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวเล

ตราด
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 111 ม.4 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000

รายละเอียด

แหลมกลัดเป็นตำบลในเขตอำเภอเมืองตราด เดิมทีชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า "บ้านซ่องโจร" เนื่องจากมีการปล้น ฆ่า จี้ชิงทรัพย์และเป็นที่หลบซ่อนของโจร ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านได้เสด็จประพาสจังหวัดตราดเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับ ฝรั่งเศส พระองค์ท่านรับทราบเรื่องนี้ จึงโปรดเกล้าให้หลวงนาวามาเป็นข้าราชบริพารดูแลรักษาความสงบ ประกอบกับบริเวณนี้เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงเรียกชื่อใหม่ว่า”แหลมตรัส” ต่อมาคำพูดเพี้ยนเป็น”แหลมกลัด”จวบจนถึงทุกวันนี้

ราคา (บาท)

ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม (กรุณาสอบถามล่วงหน้า)

ที่อยู่

ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 111 ม.4 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 089-0951588 (นายสมนึก หงวิเศษ)