กะปิ

ตราด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสลักเพชร 85 ม. 5 บ้านสลักเพชรเหนือ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170

รายละเอียด

“กะปิเกาะช้าง” ของฝากอันลือเลื่องของจังหวัดตราด เพราะเกาะช้างเป็นแหล่งผลิตกะปิมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในบรรดาแหล่งผลิตกะปิของจังหวัดตราดเกือบทั้งหมด เนื่องจากเป็นเคยสะอาด อยู่หน้าอ่าวไม่มีปลาเล็กปลาน้อยเจือปนและทะเลน้ำใสไม่มีมลพิษ ไม่เจือปนสี

วัตถุดิบหลัก

กุ้ง / ปลากะตักแห้ง / ปลาอินทรีย์

ราคา (บาท)

ขึ้นอยู่กับจำนวน(กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)

ที่อยู่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสลักเพชร 85 ม. 5 บ้านสลักเพชรเหนือ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 08 1735 6837 (คุณประโลม รัตนโรจน์)