Sustainable

Tourism Information System

ATTRACTION

ค้นหาตามสำนักงานพื้นที่พิเศษ อพท.

ค้นหาตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

จำนวนทั้งหมด 329 รายการ
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 9

ทะเลสองห้อง

ประเภท : ทางธรรมชาติ

"ทะเลสองห้อง" เป็นชื่อหนองน้ำจืด หรือทะเลสาบน้ำจืด เนื่องจากมี 2 ตอน หรือ 2 แอ่งมาเชื่อมกันเป็นคอคอด จึงเป็นที่มาของชื่อนี้ สภาพทั่วไปเป็นทะเลสาบ ที่มีความแปลก มหัศจรรย์ พึงทราบได้จาก จดหมายที่สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา นริศรานุวัติวงศ์ ทรงบันทึกไว้เมื่อพ.ศ.2446 ว่าเป็นทะเลสาบบนภูเขา ซึ่งปกติแล้วทะเลสาบ จะอยู่ในที่ราบหรือที่ลุ่ม แต่กลับไปตั้งอยู่ในที่สูง ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเนิน ควน เขา คล้ายๆ ปกคลุมด้วยภูเขาไฟระเบิด "ทะเลสองห้อง" ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังอยู่ทางด้าน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด โดยอยู่ห่างออกไปประมาณ 21 กิโลเมตร นอกจากนั้น ยังมีพั้นที่อยู่ติดกับเขตแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,500 ไร่ภายในพื้นที่แอ่งน้ำตอนหนึ่งน้ำจะแห้งในช่วงฤดูแล้งซึ่งจะถูกล้อมไปด้วยต้นเสม็ดและต้นจูด (จูดที่ใช้สานเสื่อ) รวมพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นสถานที่รวมของสัตว์ป่าในฤดูแล้งมายาวนานตั้งแต่ในสมัยก่อน โดยน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ น่าจะมีความเป็นด่างหรือกรดผิดปกติกว่าน้ำจืดทั่วๆ ไป ทั้งนี้ เมื่อทดลองนำน้ำในแอ่งดังกล่าวไปล้างไขมันจะออกได้ดีกว่าน้ำในสถานที่อื่นๆ และถ้าจะทำการขุดน้ำรอบๆ ทะเลที่เป็นพื้นที่หญ้า ก็จะไม่มีตาน้ำออกมานอกจากจะเป็นในระยะที่ลึกพอสมควร นอกจากนั้น ในบริเวณน้ำอันกว้างขวางที่ถูกล้อมปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ที่รายรอบอยู่บนเขาควนแห่งนี้ เมื่อเกิดลมพายุพัดซึ่งตามปกติแล้วน่าจะมีใบไม้ปลิวว่อนล่องลอยอยู่บ้าง แต่กลับไม่มีให้เห็นเลย ในทะเลสาบก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิด รวมถึงนกเป็ดน้ำ ดังนั้น ทางราชการจึงต้องควบคุมมิให้มีการล่าสัตว์ที่ "ทะเลสองห้อง" ที่มา : http://watnawongschool.ac.th/datashow_12964

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3

เกาะหมาก

ประเภท : ทางธรรมชาติประเภทเกาะ

เกาะหมาก เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก อยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,000 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสวนมะพร้าว โดยรอบมีอ่าวและชายหาดที่สวยงาม เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์ซึ่งมีความสวยงามเป้นอย่างยิ่ง บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคม ชุมชนดั้งเดิมบนเกาะหมากส่วนใหญ่เป็นเขมรเชื้อชาติไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งเมืองประจันตคีรีเขตร หรือเกาะกงเป็นของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยมีหลวงพรหมภักดี ต้นตระกูลตะเวทิกุล เป็นผู้ควบคุมคนจีนบนเกาะกง คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพารา และสวนมะพร้าว จนเกาะหมากได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของจังหวัดตราด

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3

หาดทรายยาว

ประเภท : ประเภทชายหาด

เป็นหาดรูปครึ่งวงกลมที่สวยงาม ชายหาดยาวประมาณ 400 เมตร หาดทรายยาวเป็นชายหาดที่มีความเป็นส่วนตัวอยู่ค่อนข้างมากเนื่องจากอยู่ทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกของเกาะช้างไกลจากหาดอื่นๆ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่าน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบเงียบๆ ชายหาดได้รับความร่มรื่นจากร่มเงาของต้นมะพร้าวที่ขึ้นอยู่เป็นทิวแถว เหมาะที่จะพักผ่อนนอนอาบแดดหรือเช่าเต็นท์แค้มป์ปิ้งริมชายหาด และไม่ไกลจากหาดทรายยาวยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวประมงดั้งเดิม คือ บ้านสลักเพชรและบ้านร่องตาล สองชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของเกาะช้าง มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวสลักเพชร อ่าวที่ใหญที่สุดของเกาะช้าง มีรีสอร์ท ที่พักให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ (น้ำตกขุนพะวอ หรือน้ำตกห้วยโป่ง)

ประเภท : ประเภทน้ำตก

อุทยานแห่งชาติแม่กาษาได้มีหนังสือขอเปลี่ยนชื่อจากอุทยานแห่งชาติแม่กาษา เป็น “อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ” เพื่อเป็นการยกย่องพะวอ ซึ่งเป็นทหารกะเหรี่ยง ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นกษัตริย์ และพะวอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายด่านแม่ละเมา ได้ต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชของชาติไทยจนตัวเองเสียชีวิต สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่อุทยานแห่งชาติเสนอ โดยให้อุทยานแห่งชาติแม่กาษา เปลี่ยนชื่อเป็น อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ได้พิจารณาลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2544 ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายประสาท กำเนิด เจ้าพนักงานป่าไม้ อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7

วัดฉิมพลีสุทธาวาส

ประเภท : ทางวัฒนธรรม

วัดฉิมพลีตั้งอยู่บนเกาะเกร็ดทางด้านทิศใต้ เป็นวัดโบราณ ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเรียกกันว่า "วัดป่าฝ้าย" มีชื่อเต็มว่า "วัดฉิมพลีสุทธาวาส" มีพระอุโบสถเก่าขนาดเล็กลักษณะงดงามมาก และยังคงสภาพสมบูรณ์ตามแบบเดิม หน้าบันจำหลักไม้เป็นรูปเทพทรงราชรถล้อม รอบด้วยลายดอกไม้ ยอดมณฑป ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างเป็นแบบหน้านางซึ่งยังคงความงามอยู่ ฐานพระอุโบสถโค้งแบบเรือสำเภา อาณาบริเวณของวัดฉิมพลีในปัจจุบันนั้นใหญ่กว่าในอดีตเนื่องจากรวมเอาอาณาบริเวณของวัดป่าเลไลย์ ซึ่งในขณะนี้เป็นวัดร้างเข้าด้วยกันแล้ว วัดป่าเลไลย์นี้มีพระอุโบสถที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง และมีกว่าที่อื่นคือมีกระจกสีประดับอยู่ที่องค์เจดีย์ นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาจีนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ข้างประตูกำแพงพระอุโบสถ ใบเสมาทำจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปากเกร็ด บานประตูเขียนลายทองรดน้ำภาพเสี้ยวกาง ที่งดงาม แต่ได้ลบเลือนไปมากแล้วรวมทั้งยังมีความสูง 1.69 เมตร ส่วนพระประธานและพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยแบบอยุธยา ได้นำไปประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดฉิมพลี แต่ได้ถูกคนร้ายลักลอบขโมยไปทั้งสององค์ ที่มา : ที่มา : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/3470

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย

ประเภท : ทางศิลปะวิทยาการ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารทรงไทยแบบเครื่องก่อ 9 หลัง ออกแบบโดยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาและวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทย ปรัชญาการแพทย์พื้นบ้าน เครื่องยาไทยประเภทต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน การแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม) พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (เก่า)

ประเภท : ทางประวัติศาสตร์

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังเก่า ( พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ) เดิมทีเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัย กระทรวงยุติธรรม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ตัวอาคารเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ประดับศิลปะแบบยุโรปผสมผสานศิลปะแบบไทยเข้าด้วยกัน ด้วยลวดลายฉลุไม้วิจิตรงดงาม ภายในจะมีผลงานนิทรรศการเล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของบุคคลสำคัญในจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวนนทบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา เปิดบริการทุกวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยวันเสาร์และอาทิตย์ เปิดเวลา 10.00 – 18.00 น.