Sustainable

Tourism Information System

ATTRACTION

ค้นหาตามสำนักงานพื้นที่พิเศษ อพท.

ค้นหาตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

จำนวนทั้งหมด 329 รายการ

เขาอกทะลุ

ประเภท : ทางธรรมชาติ

จากวัดคูหาสวรรค์ไปตามทางหลวงหมายเลข 4047 จะพบเขาอกทะลุ ตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านตะวันออกของสถานีรถไฟ เขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง มีความสูงประมาณ 250 เมตร มีบันไดสำหรับขึ้นยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้ ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้คือ มีโพรงทะลุมองเห็นอีกด้านหนึ่ง อยู่บริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขา ชาวพัทลุงเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ และเปรียบเสมือน เสาหลักเมืองของพัทลุงเลยทีเดียว และนี่เองจึงเป็นที่มาของการนำเขาอกทะลุและเจดีย์บนยอดเขาเป็น ตราสัญลักษณ์ของพัทลุงไปโดยปริยาย และชื่อเขาอกทะลุยังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดอีกด้วย ที่มา : https://thai.tourismthailand.org/Attraction/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8

วัดรามประดิษฐ์

ประเภท : ทางวัฒนธรรม

วัดรามประดิษฐ์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นวัดที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาระยะหนึ่ง ชื่อเดิมอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด เมื่อชาวบ้านใกล้ละแวกวัดมีการโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้คนลดน้อยลง จึงทำให้ขาดพระสงฆ์ดูแลจัดการวัด ทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง เป็นป่ารกจนแทบไม่มีสภาพวัดปรากฏให้เห็น ต่อมามีพระภิกษุรูปหนึ่งจาริกและพำนัก ณ วัดแห่งนี้นามว่า พระใหม่ อินทวํโส เข้าบูรณปฏิสังขรณ์ จากวัดร้างเป็นวัดใหม่และสร้างอุโบสถใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ ชาวบ้านจึงอาราธนาท่านเป็นเจ้าอาวาสและร่วมกันตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดบ้านใหม่” ตามนามของท่านเจ้าอาวาส จากชื่อวัดบ้านใหม่ในเวลาต่อมา ก็ได้ปรับเปลี่ยนชื่อให้แหมาะสมตามยุคสมัย เป็น “วัดรามประดิษฐ์” ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ (แต่ไม่ทราบว่าเปลี่ยนชื่อเมื่อปี พ.ศ.ใด) และคงชื่อนี้ตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นสำนักเรียนนักธรรม แผนกธรรม – นักธรรม ที่มา: https://suphaset.info/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C/

มัสยิดกลางสงขลา

ประเภท : ทางวัฒนธรรม

มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม หรือเรียกสั้นๆว่า มัสยิดกลางสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลา ต้องบอกว่าที่นี่เป็นมัสยิดที่ใหญ่และอลังการมาก ภายในตกแต่งได้สวยงาม โล่งโอ่โถง เหมาะแก่การทำจิตใจให้สงบ และทำพีธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา มัสยิดกลางแห่งนี้โดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่อยู่บนภูเขาในสวนสาธารณะหาดใหญ่กันเลยทีเดียว หากใครได้มาจังหวัดสงขลาแล้ว ต้องไม่พลาดที่จะมาชมความงดงามของมัสยิดกลางแห่งนี้ จนได้รับการขนานนามว่า “ทัชมาฮาลเมืองไทย” ยิ่งมาในช่วงเวลาเย็นค่ำมัสยิดเปิดไฟสว่างมีฉากหลังของท้องฟ้าเปลี่ยนสีในยามเย็นงดงามยิ่งนัก ที่มา : http://www.klonghaecity.go.th/travel_full/detail/2

ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี

ประเภท :

"ถนนเลียบชายทะเล" ถนนเส้นเขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี เชื่อมระหว่าง อ.สิชล กับ อ.ขนอม ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร นับเป็นถนนที่สวยงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทย โดยถนนเลียบชายทะเลเส้นนี้เป็นเส้นทางเขาพลายดำ อ.สิชล ถึงอ่าวท้องหยี อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีระยะทาง 8 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจาก อ.สิชล ถึง อ.ขนอม ได้ถึง 33 กิโลเมตร ถือเป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะมีกวางป่า (กวางม้า) ที่อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 100 ตัว ให้ได้เห็นกัน อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองไปได้ไกลถึงเกาะสมุยและเกาะพงัน ยิ่งช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินยิ่งสวยงาม ซึ่งนักท่องสามารถวิ่ง หรือปั่นจักรยานออกกำลังกายได้อีกด้วย ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9640000055290