สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เรื่องชุมชนบ้านท่าระแนะ

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หมู่บ้านท่าระแนะตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด และตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,352 ไร่ ชุมชนบ้านท่าระแนะในสมัยก่อนอยู่ในตำบลแหลมหิน มีพื้นที่เป็นอ่าวเล็กๆ กำบังคลื่นลมทะเลได้ดีเหมาะสำหรับจอดเรือหาปลาและเรือสินค้าจากเมืองอื่นๆ เรือสินค้าหรือเรือใบสามารถเข้ามาจอดพักที่ท่าได้ เรือบางลำชำรุดต้องจอดซ่อมแซม บางลำก็จอดทิ้งไว้นานเข้า กงเรือจะผุพังไปคงเหลือแต่ระแนะ (ระแนะ หมายถึง ท้องเรือ เป็นส่วนที่ยึดระหว่างกงเรือกับกระดูกงู ส่วนที่ยาวตามลำเรือ) ชาวบ้านจึงเรียก “ท่าระแนะ” จนถึงทุกวันนี้