สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เรื่องชุมชนตำบลไม้รูด

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ชาวชุมชนเป็นเจ้าของพื้นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทั้งนี้ตำบลไม้รูดเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่อำเภอคลองใหญ่ยังเป็นกิ่งอำเภอ ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านไม้รูด หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 บ้านห้วงโสม หมู่ที่ 4 บ้านคลองมะนาว หมู่ที่ 5 บ้านห้วงบอน และหมู่ที่ 6 บ้านร่วมสุข พื้นที่ด้านหลังขนานไปกับเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนธรรมชาติระหว่างไทยและกัมพูชา ส่วนด้านหน้าเป็นทะเล ซึ่งชุมชนแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ