สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ชุมชนเชียงคาน ชุมชนกกสะทอน ชุมชนปลาบ่า ชุมชนภูป่าเปาะและพื้นที่เชื่อมโยง

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ได้แก่ ชุมชนเชียงคาน ชุมชนกกสะทอน ชุมชนปลาบ่า ชุมชนภูป่าเปาะและพื้นที่เชื่อมโยง