September 30, 2021

เขาอกทะลุ จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทลุง

วันนี้แอดมินจะพาไปชมวิวมุมสูงแบบพาโนมาราที่สามารถมองเห็นเมืองพัทลุงได้แบบสุดลูกหูลูกตากันเลย จุดชมวิวที่ว่า คือ “ยอดเขาอกทะลุ” แห่งจังหวัดพัทลุง นั่นเองครับ เขาอกทะลุ ตั้งอยู่ใน ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีความสูงประมาณ 250 เมตรจากพื้นดิน ควาพิเศษของที่นี่จะอยู่ที่ มีโพรงขนาดใหญ่ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ที่อยู่บนยอดเขา ที่สามารถมองลอดทะลุเห็นวิวทิวทัศน์ของอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน หากต้องการขึ้นไปดูก็สามารถเดินบันไดที่มี 1,066 ขั้น ขึ้นไปได้ แต่อาจต้องใช้แรงแลกนิดหน่อยนะแต่ถือเป็นออกกำลังกายท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์มากๆ ก็ได้ครับ […]