September 30, 2021

พาไปเที่ยวป้อมโบราณ แห่งเมืองสิงขระ หรือ ป้อมหมายเลข ๙

หากเพื่อนสมาชิกได้แวะไปเที่ยวจังหวัดสงขลา แอดมินอยากจะแนะนำให้หาโอกาสไปแวะชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง นั่นก็คือป้อมโบราณ แห่งเมืองสิงขระ หรือเมืองสงขลาในปัจจุบัน ซึ่งคนพื้นที่มักเรียกกันว่า ป้อมหมายเลข ๙ ด้วยนอกจากจะเป็นสถานที่ที่มีอายุเก่าแกมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในยุคของพระนารายณ์มหาราชแล้ว ยังมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับป้อมปราการของทางยุโรป หรือที่ได้เห็นในหนังแฟนตาซี อย่างเช่น The Lord of The Ring เมืองสงขลาในอดีต ที่ตั้งอยู่ในบริเวณตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร  ปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารโบราณว่า SINGORA เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ […]
February 2, 2021

พรุควนขี้เสียน พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งแรกของประเทศไทย @ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

เนื่องจากวันนี้ เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (2 กุมภาพันธ์) เราอยากพาไปรู้จักเเหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสิ่งเเวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งมนุษย์ เเละสัตว์ที่ใช้ชีวิต เเละพึ่งพากับระบบนิเวศในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา                   วันที่ 2 กุมภาพันธ์เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) โดยเกิดขึ้นจาก อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ อนุสัญญาแรมซาร์ […]