October 17, 2019

คลุกวงใน “บ้านคุกพัฒนา” ชุมชนว่าวพระร่วง จ.สุโขทัย

รู้ไหม? ว่าวถือเป็นกีฬาไทยประเภทหนึ่ง นอกจากมวยไทย หมากรุกไทย ว่าวไทยนี่แหละที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากว่าวของชาติอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน