October 30, 2019

สร้างสุข…บำรุงใจ

สังคมไทยในสมัยก่อน นิยมอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยน วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตก็เปลี่ยนตามไปด้วย และประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว         อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ความกตัญญูในใจของคนไทยยังมีอยู่เสมอ บ่อยครั้งเรามักเห็นภาพลูกหลานไปมาหาสู่ปู่ย่าตายายที่บ้าน หรือพาไปทานข้าวร่วมกันตามร้านอาหารอร่อยๆ กันแล้ว ครั้งนี้ เราจะพาคนที่เรารักไป “สร้างสุข…บำรุงใจกัน” เราแนะนำเส้นทางในจังหวัดเพชรบุรี เพราะใช้เวลาเดินทางไม่นานจากกรุงเทพฯ ได้ตามรอยดีกว่า เพราะนอกจากจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ยังเป็นการสร้างความสุข ฟื้นฟูกำลังกาย บำรุงหัวใจให้แจ่มใสต่อไป นอกจากนั้น เส้นทางที่เราจะพาไปนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับเพื่อคนทั้งมวลอีกด้วยนะ (กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ […]