August 27, 2020
ชุมชนบ้านทะเลน้อย ระยอง

ชวนไปชม ไปลิ้มลอง กับ “ระยอง” ในมุมมองใหม่ : ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง

การท่องเที่ยวระยองในมุมมองใหม่ รีวิวนี้ชาวชุมชนอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน และเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ “ชุมชนบ้านทะเลน้อย” ชุมชนเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ติดลำน้ำประแสร์ การันตีโดยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 (รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ชิมเมนู ผักพื้นบ้าน “ผักกระชับ”) โดยตลอดทริปของเราจะมีพี่ๆ ใจดีจากทีมงานของชมรม ผลัดกันเล่าเรื่อง ทำให้เราเข้าถึงตัวตนในวิถีชุมชนแห่งคนทะเลน้อยได้อย่างแท้จริง