May 11, 2020

ชวนกันมาตามหาความอร่อยในชุมชนบ้านม้าร้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เราชวนหลีกหนีความวุ่นวาย รถติด มลพิษทั้งหลายมาเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่ชุมชนบ้านม้าร้องที่นี่บรรยากาศดีมาก เย็นสบาย เพราะมีภูเขาล้อมรอบ มีมะพร้าวยืนต้นเป็นร้อย ๆ มะพร้าวที่นี่มีลักษณะพิเศษ คือ ความมันและเนื้อหนาเป็นพิเศษ นำมาประกอบอาหารเป็นเมนูเด่น เมนูดังอะไรบ้างที่มาบ้านม้าร้องแล้วพลาดไม่ได้ ให้เราได้ลิ้มลองกัน