May 11, 2020

ชวนกันมาตามหาความอร่อยในชุมชนบ้านม้าร้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เราชวนหลีกหนีความวุ่นวาย รถติด มลพิษทั้งหลายมาเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ที่ชุมชนบ้านม้าร้องที่นี่บรรยากาศดีมาก เย็นสบาย เพราะมีภูเขาล้อมรอบ มีมะพร้าวยืนต้นเป็นร้อย ๆ มะพร้าวที่นี่มีลักษณะพิเศษ คือ ความมันและเนื้อหนาเป็นพิเศษ นำมาประกอบอาหารเป็นเมนูเด่น เมนูดังอะไรบ้างที่มาบ้านม้าร้องแล้วพลาดไม่ได้ ให้เราได้ลิ้มลองกัน ชุมชนบ้านม้าร้องมีวัตถุดิบหลักที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ เหมงพร้าว ใบเหลียง ใบชะมวง ไข่เค็มใบเตย มะม่วงเบา หม่อนไทย ตลิงปลิง ฯ ส่วนเมนูที่ชุมชนทำรับประทานเองและทำต้อนรับนักท่องเที่ยว รสชาติจัดจ้านและคล้ายกับอาหารทางภาคใต้ […]
December 17, 2019

เเผนที่ชุมชนท่องเที่ยวเพชรบุรี

แผนที่ชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี   Download Map : แผนที่ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
December 17, 2019

แผนที่ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนที่ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   Download Map : แผนที่ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
December 17, 2019

เเผนที่เส้นทางท่องเที่ยวดูเล เเลเมือง ร้อยเรื่องชุมชน

เเผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง จังหวัดเพชรบุรี – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download Map : แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว ดูเล เเลเมือง ร้อยเรื่องชุมชน
December 17, 2019

เเผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเพชร ริมเล เสน่ห์ชุมชน

เพชร ริมเล เสน่ห์ชุมชน   Download Map : เเผนที่เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
September 15, 2019

นวดย่ำขาง แบบพื้นบ้านล้านนา ณ โฮงฮอมผญ๋า อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ศิลปะการนวดแผนโบราณ เป็นศิลปะที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน วันนี้แอดมินขอนำเสนอการนวดในแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาที่เรียกว่า “นวดย่ำขาง”