September 30, 2021

เขาอกทะลุ จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทลุง

วันนี้แอดมินจะพาไปชมวิวมุมสูงแบบพาโนมาราที่สามารถมองเห็นเมืองพัทลุงได้แบบสุดลูกหูลูกตากันเลย จุดชมวิวที่ว่า คือ “ยอดเขาอกทะลุ” แห่งจังหวัดพัทลุง นั่นเองครับ เขาอกทะลุ ตั้งอยู่ใน ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีความสูงประมาณ 250 เมตรจากพื้นดิน ควาพิเศษของที่นี่จะอยู่ที่ มีโพรงขนาดใหญ่ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ที่อยู่บนยอดเขา ที่สามารถมองลอดทะลุเห็นวิวทิวทัศน์ของอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน หากต้องการขึ้นไปดูก็สามารถเดินบันไดที่มี 1,066 ขั้น ขึ้นไปได้ แต่อาจต้องใช้แรงแลกนิดหน่อยนะแต่ถือเป็นออกกำลังกายท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์มากๆ ก็ได้ครับ […]
September 15, 2020

หาดทราย – สายน้ำ – ขุนเขา

จุดชมวิวเขามัทรี อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดชุมพร  ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเลย สามารถชมวิวเเบบ 360 องศา ชมทะเลที่สวยงามของอ่าวไทย ชายหาดที่ทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตา และสามารถมองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพร สามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้น และตก ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ด้านบนจุดชมวิวเขามัทรี มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลาลักษณะคล้ายกับท่านั่งขององค์จตุคามรามเทพมองออก ไปที่ชายทะเลชุมพร ในยามเย็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์งดงามมาก ซึ่งบริเวณจุดชมวิวมีร้านอาหารพร้อมระเบียงชมวิวให้ได้ชมทัศนียภาพอีกด้วย และมีผู้คนมาออกกำลังกาย ตะวันเริ่มจะลาลับขอบฟ้า สีท้องฟ้าเริ่มหักเหเปลี่ยนสีที่สวยงามขึ้น ไฮไลท์จะอยู่ที่บริเวณแม่น้ำชุมพร ที่แสงยามเย็นสะท้อนกับสายน้ำ ประกอบกับวิถีชีวิตของชาวประมงริมแม่น้ำ ที่ต่างล่องเรือเพื่อใช้ชีวิตประจำวันในแบบที่เป็น สำหรับคนชื่นชอบการถ่ายภาพ เวลานี้ถือเป็นเวลาทองที่จะเก็บภาพถ่ายช่วงนี้ให้เป็นที่ประทับใจ ภาพถ่ายอาจไม่สวยเหมือนมองด้วยตา […]