September 20, 2020
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ดินแดนมหัศจรรย์กลางอ่าวทุ่งหว้า อัญมณีล้ำค่าแห่งการท่องเที่ยวโดยชุมชน : ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล

“บ้านท่าข้ามควาย” ตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ชุมชนเล็ก ๆ ติดชายฝั่งทางออกสู่ทะเลอันดามันเขตรอยต่อน่านน้ำจังหวัดตรัง มีพื้นที่ชายฝั่งที่มีทรัพยากรสัตว์น้ำและป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพทำสวนยางพารา แต่ในปัจจุบันนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า ราคาสินค้าทางการเกษตรมีความไม่มั่นคงและราคาลดน้อยลง ทำให้ทางชุมชนได้เล็งเห็นถึงเครื่องมือในการสร้างรายได้เสริมเพื่อกระจายรายได้ให้กับชาวบ้าน ด้วยการพัฒนาสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับของดีของเด็ดในชุมชน พร้อมกับการเปิดพื้นที่พิเศษที่ซ่อนตัวอยู่กลางทะเลหน้าอ่าวทุ่งหว้า ให้นักท่องเที่ยวได้มายลโฉมความสวยงามของธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าข้ามควาย ถ้าพร้อมแล้ว…ใส่ชูชีพลงเรือ แล้วตามเราไปชมกันได้เลย