December 2, 2014

เที่ยวเมืองอู่ทอง ปั่นสองล้อเที่ยวหมู่บ้าน สัมผัสวิถีโบราณ “บ้านโคก”

สุพรรณบุรี” จังหวัดที่หลายคนรู้จักและเคยได้ยินชื่อกันมายาวนาน แต่หลายคนก็ได้ยินเพียงชื่อไม่เคยได้มีโอกาสมาเที่ยวสัมผัส เราจึงอาสาพาไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆ คนคาดไม่ถึง ซึ่งอยู่ใน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี หรือ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
December 2, 2014

เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย…ดื่มด่ำรุ่งอรุณแห่งความสุข

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพราะเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก เราจะพาไปชมกันว่าที่นี่สวยงามและทรงคุณค่าเพียงใด