การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศรัทธา พิมพ์พระสุโขทัย จำนวนผู้เข้าชม 429 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 38 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

เมื่อนึกย้อนกลับไปในอดีต เมื่อ 700 กว่าปีที่ผ่านมา สุโขทัยเป็นราชธานีเเห่งเเรกของไทย โดยเป็นดินเเดนพระมหากษัตริย์มหาราชพระองค์เเรกของชาวไทย คือ พ่อขุนรามคำเเหงมหาราช นอกจากนั้นยังเป็นเเหล่งกำเนิด ลายสือไทย เเละ ไตรภูมิพระร่วง อีกทั้งยังเป็นเเหล่งกำเนินงานอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง ได้เเก่ เครื่องถ้วยสังคโลก เเละ พระพิมพ์ ซึ่งภายหลังได้มีการค้นพบ จัดเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าคนไทยในสมัยสุโขทัยนั้นมีความเชื่อเเละศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเเรงกล้า

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )