การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( sustainable tourism ) จำนวนผู้เข้าชม 602 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 107 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

ซีรีส์เล่มล่าสุดนี้ จะพาคุณไปทำความรู้จักกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่าคืออะไร มีนิยามอย่างไรและทำความรู้จักกับหน่วยงานที่กำหนดเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก อย่างสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือเรียกสั้นๆ ว่า GSTC (Global Sustainable Tourism Council) พร้อมทั้งนำเสนอการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. และตัวอย่างการทำงานของ อพท. ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก รวมถึงกรณีศึกษาต่างประเทศและมุมมองของ CEO ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )