พัทยาที่เดิม เพิ่มเติมคือนาเกลือ จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 13 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

ออกจะเขินนิดๆ เมื่อฉันในฐานะผูู้ถือสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยและอาศัยในประเทศไทยมากว่า 20 ปี จะรู้จักพัทยา แค่ว่าเป็นเขตปกครองพิเศษเท่ๆ ที่จังหวัดอื่นไม่มีเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติหมุนเวียนเข้ามาเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแหล่งนี้ เพราะมีแสงสีตื่นตาตื่นใจท่ามกลางบรรยากาศชายทะเล

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )