การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ บ้านชากแง้ว จำนวนผู้เข้าชม 830 ครั้ง จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 108 ครั้ง DOWNLOAD PDF
เนื้อหาโดยย่อ

“หนองชะแง้ว” หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “บ้านชากแง้ว” มีประวัติความเป็นมายาวนานสืบย้อนไปมากกว่า 200 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กว่า 100 ปีมาแล้วที่ชาวจีนแต้จิ๋วได้ล่องเรือมาลงหลักปักฐานที่บ้านชากแง้ว ชาวจีนเรียกว่า “หลงฉังงิ้ว” โดยชาวจีนโบราณโล้สำเภาอพยพขึ้นฝั่ง  แล้วตั้งรกรากปักหลักฐานจำนวนมาก และกลายเป็นชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดเมื่อ 100 ปีก่อน ซึ่งบ้านชากแง้วเคยมีความรุ่งเรืองอยู่ในยุคหนึ่ง แต่แล้วก็เข้าสู่ยุคแห่งความเงียบเหงาหลังจากที่มีถนนสุขุมวิทตัดผ่าน ความเจริญจึงขยายไปที่เมืองพัทยา โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองพัทยาเพียงสิบกว่ากิโลเมตรเท่านั้น ด้วยความที่บ้านชากแง้วเคยเป็นชุมชนที่เจริญที่สุดในสมัยนั้น จึงยังหลงเหลือวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ กลิ่นอายและบรรยากาศของชุมชนโบราณที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน ประเพณีวัฒนธรรมในแบบชุมชนเชื้อสายจีนโบราณ

องค์ความรู้ฯ ที่แนะนำ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2563
สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างความยั่งยืน
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สรุปเสวนา : เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย”
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Sustainable Tourism Management Standard
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เที่ยวนี้เพื่อใคร : Tourism for whom
Greenovative Tourism City
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Tourism )
เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท
แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Destination )
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism )
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community-Based-Tourism )