ระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหน้าแรกพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.

SUSTAINABLE TOURISM

การท่องเที่ยวที่ช่วยลดโลกร้อนด้วยการทำกิจกรรมที่ลดการใช้เชื้อเพลิง
อย่างปั่นจักรยานท่องเที่ยวรอบเมือง หันมาทานอาหารพื้นเมืองที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และพักโรงแรมที่ใส่ใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งยังคงความสนุกและสบายไม่ต่างจากการท่องเที่ยวแบบเดิม


พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

Low Carbon Destination
พื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

พื้นที่หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ได้รับการประกาศเขตเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 105 ง ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2547 โดยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารการพัฒนา...

View

พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Greenovative Tourism City
เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

ประกาศพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 และประกาศแนวเขตพื้นที่พิเศษในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 71 ง หน้า 37 ครอบคลุมพื้นที่987.72 ตารางกิโลเมตร ...

View

พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย- ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

World Heritage City
คุณค่าแห่งเมืองมรดกโลก

พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย- ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 หน้า 25 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 76 ...

View

พื้นที่พิเศษเลย

Leisure Loei
เมืองแห่งการพักผ่อน

พื้นที่พิเศษเลย

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเลย ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 หน้า 20 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 81 ง ครอบคลุมแนวเขตพื้นที่จังหวัดเลย รวมเนื้อที่ 7,193.01 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,495,945.28 ไร่

View

พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

Living Old City
เมืองเก่าที่มีชีวิต

พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

มีวิสัยทัศน์คือ “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต” ครอบคลุมพื้นที่ ๕ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลในเวียง ตำบลดู่ใต้ ตำบลนาซาว ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน และตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน...

View

พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

Origin of Suvarnabhumi
อารยธรรมสุวรรณภูมิตำนานประวัติศาสตร์ชาติไทย

พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่มีวิสัยทัศน์คือ “อู่ทองเมืองโบราณ ต้นกำเนิดประวัติศาสตร์ อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ...

View